HOME WIE ZIJN WIJ SCHADE MELDEN DOWNLOADS HYPOTHEEK CONTACT

   LINKS

   

 
   
AANSPRAKELIJKHEID

Conform de polisvoorwaarden dient u een schade zo snel mogelijk bij uw verzekeraar te melden. U kunt dat doen via ons aan info@driezen-stiekema.nl of telefonisch naar nummer 053 4356431. Wij zorgen dan voor melding van uw schade aan de verzekeringsmaatschappij. Vervolgens vult u een schadeformulier in en stuurt dit tezamen met alle andere relevante stukken aan ons toe.

Relevante stukken zijn o.a.:
aansprakelijkheidsstelling
een kopie-aangifte bij de politie
reparatienota
aanschafnota
extra schriftelijke toelichting

Het schadeformulier kunt u hier downloaden.

Opsturen schadeformulier

 

 
   
                      053 435 64 31